QUY TẮC XẾP LỚP

- Dưới 200 điểm: Tiếng Anh A1

- Từ 200 điểm đến dưới 300 điểm: Tiếng Anh A2.1

- Từ 300 điểm trở lên: Tiếng Anh B1.1 (chỉ áp dụng cho các ngành Đại học sau: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (Pháp-Việt), Marketing, Kinh doanh thương mại, Tài chính - ngân hàng, Kế toán, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật môi trường)

ĐĂNG KÝ HỌC

- Tiếng Anh A1: Đăng ký tại Trung tâm Ngoại Ngữ (đối diện Ký túc xá K4, gần sân bóng chuyền)

- Tiếng Anh A2.1 và B1.1: Phòng Đào tạo sẽ xếp lớp cho sinh viên đăng ký trên website Sinh viên sinhvien.ntu.edu.vn